Language of document :

2019 m. lapkričio 18 d. Verwaltungsgericht Gera (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Toropet Ltd. / Landkreis Greiz

(Byla C-836/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Verwaltungsgericht Gera

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Toropet Ltd.

Atsakovas: Landkreis Greiz

Prejudiciniai klausimai

Ar Reglamento Nr. 1069/20091 10 straipsnio a punktas turi būti aiškinamas taip, kad pradinis priskyrimas 3 kategorijos medžiagai išnyksta, jeigu dėl suirimo ir sugedimo dingsta tinkamumas vartoti?

Ar Reglamento Nr. 1069/2009 10 straipsnio f punktas turi būti aiškinamas taip, kad gyvūninės kilmės produktų arba maisto produktų, kurių sudėtyje yra gyvūninės kilmės produktų, pradinis priskyrimas 3 kategorijos medžiagai išnyksta, jeigu dėl vėlesnių suirimo ar sugedimo procesų medžiaga pradeda kelti pavojų visuomenės ar gyvūnų sveikatai?

Ar Reglamento Nr. 1069/2009 9 straipsnio d punktas turi būti siaurai aiškinamas taip, kad su svetimkūniais, kaip antai su pjuvenomis sumaišyta medžiaga gali būti laikoma 2 kategorijos medžiaga tik tada, jeigu ji skirta perdirbti ir gyvūnams šerti?

____________

1 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1069/2009 kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1774/2002 (OL L 300, 2009, p. 1).