Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Verwaltungsgericht Gera (Germania) la 18 noiembrie 2019 – Toropet Ltd./Landkreis Greiz

(Cauza C-836/19)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Verwaltungsgericht Gera

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Toropet Ltd.

Pârât: Landkreis Greiz

Întrebările preliminare

Articolul 10 litera (a) din Regulamentul nr. 1069/20091 trebuie interpretat în sensul că clasificarea inițială ca material de categoria 3 nu mai poate fi păstrată în cazul în care, ca urmare a descompunerii și a deteriorării, materialul își pierde calitatea de a fi adecvat pentru consumul uman?

Articolul 10 litera (f) din Regulamentul nr. 1069/2009 trebuie interpretat în sensul că, în ceea ce privește produsele de origine animală sau alimentele care conțin produse de origine animală, clasificarea inițială ca material de categoria 3 nu mai poate fi păstrată în cazul în care, în urma unor procese ulterioare de descompunere sau de deteriorare, materialul prezintă un risc pentru sănătatea publică sau animală?

Dispoziția prevăzută la articolul 9 litera (d) din Regulamentul nr. 1069/2009 trebuie interpretată în mod restrictiv în sensul că materialul amestecat cu corpuri străine, cum este rumegușul, trebuie să fie clasificat ca material de categoria 2 numai în cazul în care materialul urmează să fie prelucrat și este destinat utilizării ca furaje?

____________

1     Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (JO 2009, L 300, p. 1).