Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgericht Gera (Nemčija) 18. novembra 2019 – Toropet Ltd./Landkreis Greiz

(Zadeva C-836/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Verwaltungsgericht Gera

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Toropet Ltd.

Tožena stranka: Landkreis Greiz

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali je treba člen 10(a) Uredbe št. 1069/20091 razlagati tako, da prvotna uvrstitev med snovi kategorije 3 preneha veljati, če snovi zaradi razgradnje in kvarjenja niso več primerne za prehrano ljudi?

Ali je treba člen 10(f) Uredbe št. 1069/2009 razlagati tako, da prvotna uvrstitev med snovi kategorije 3 za proizvode živalskega izvora ali živila, ki vsebujejo proizvode živalskega izvora, preneha veljati, če snovi zaradi poznejših procesov razgradnje oziroma kvarjenja pomenijo tveganje za javno zdravje ali zdravje živali?

Ali je treba določbo člena 9(d) Uredbe št. 1069/2009 ozko razlagati tako, da je treba snovi, mešane s tujki, kot so žagovina, uvrstiti med snovi kategorije 2 samo, če gre za snovi za predelavo, ki so namenjene za krmo?

____________

1 Uredba (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1774/2002 (UL 2009, L 300, str. 1).