Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesfinanzhof (Německo) dne 11. prosince 2019 – Q-GmbH v. Finanzamt Z

(Věc C-907/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesfinanzhof

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Q-GmbH

Žalovaný: Finanzamt Z

Předběžná otázka

Jedná se o služby spadající do pojišťovací a zajišťovací činnosti, jejichž poskytování pojišťovacími makléři a pojišťovacími agenty je ve smyslu čl. 135 odst. 1 písm. a) směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty1 osvobozeno od daně, pokud osoba povinná k dani, která pro pojišťovací společnost vykonává zprostředkovatelskou činnost, této pojišťovací společnosti krom toho poskytuje i zprostředkovaný pojistný produkt?

____________

1 Úř. věst. 2006, L 347, s. 1.