Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesfinanzhof (Saksa)on esittänyt 11.12.2019 – Q-GmbH v. Finanzamt Z

(asia C-907/19)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesfinanzhof

Pääasian asianosaiset

Revision-menettelyn valittaja: Q-GmbH

Revision-menettelyn vastapuoli: Finanzamt Z

Ennakkoratkaisukysymys

Onko kyseessä yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY1 135 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu verosta vapautettu vakuutus- ja jälleenvakuutustoimintoihin liittyvä vakuutuksenvälittäjän ja vakuutusasiamiehen palvelujen suoritus, jos verovelvollinen, joka harjoittaa vakuutusyhtiön lukuun välitystoimintaa, asettaa välittämänsä vakuutustuotteen myös kyseisen vakuutusyhtiön käyttöön?

____________

1 EUVL 2006, L 347, s. 1.