Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 11. prosinca 2019. uputio Bundesfinanzhof (Njemačka) – Q-GmbH protiv Finanzamt Z

(predmet C-907/19)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Bundesfinanzhof

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Q-GmbH

Tuženik: Finanzamt Z

Prethodno pitanje

Je li riječ o usluzi povezanoj s transakcijama osiguranja i reosiguranja koje provode posrednici i zastupnici u osiguranju u smislu članka 135. stavka 1. točke (a) Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. 11. 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost1 izuzetoj od poreza ako porezni obveznik koji za društvo za osiguranje obavlja djelatnost posredovanja tom društvu za osiguranje dodatno na raspolaganje stavlja i posredovani proizvod osiguranja?

____________

1 SL 2006., L 347, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 120.)