Language of document :

A Bundesfinanzhof (Németország) által 2019. december 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Q-GmbH kontra Finanzamt Z

(C-907/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesfinanzhof

Az alapeljárás felei

Felperes: Q-GmbH

Alperes: Finanzamt Z

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

A biztosítási és viszontbiztosítási ügyletekhez tartozó, a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv1 135. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében adómentesen nyújtott biztosítási ügynöki és képviselői szolgáltatásról van-e szó, ha azon adóalany, amely közvetítői tevékenységet végez valamely biztosító társaság részére, ezen felül a közvetített biztosítási terméket is e biztosító társaság rendelkezésére bocsátja?

____________

1 HL 2006. L 347., 1. o.