Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof (Nemecko) 11. decembra 2019 – Q-GmbH/Finanzamt Z

(vec C-907/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesfinanzhof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Q-GmbH

Žalovaný: Finanzamt Z

Prejudiciálna otázka

Je služba súvisiaca s poisťovacími a zaisťovacími transakciami, ktorá sa poskytuje poisťovacími maklérmi a poisťovacími agentmi v zmysle článku 135 ods. 1 písm. a) smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme DPH1 , oslobodená od dane, ak zdaniteľná osoba, ktorá pre poisťovaciu spoločnosť vykonáva sprostredkovateľské služby, tejto poisťovacej spoločnosti navyše poskytuje aj sprostredkovaný poistný produkt?

____________

1 Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1.