Language of document :

Tužba podnesena 29. siječnja 2020. – Europska komisija protiv Helenske Republike

(predmet C-51/20)

Jezik postupka: grčki

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: A. Bouchagiar i B. Stromsky)

Tuženik: Helenska Republika

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Suda zahtijeva da:

utvrdi da je, time što nije poduzela sve potrebne mjere za provedbu presude Suda od 9. studenoga 2017. u predmetu C-481/16, Komisija/Grčka, EU:C:2017:845, Helenska Republika povrijedila obveze koje je imala na temelju same presude i članka 260. stavka 1. UFEU-a,

naloži Helenskoj Republici plaćanje kazne u iznosu od 26.697,89 eura Komisiji za svaki dan zakašnjenja provedbe presude Suda od 9. studenoga 2017. u predmetu C-481/16, od dana donošenja presude u tom predmetu do dana potpune provedbe presude od 9. studenoga 2017.,

naloži Helenskoj Republici plaćanje jednokratnog iznosa Komisiji, čiji iznos proizlazi iz umnoška dnevnog iznosa od 3.709,23 eura i broja dana koji su protekli od donošenja presude od 9. studenoga 2017. do dana donošenja presude u ovom predmetu,

naloži Helenskoj Republici snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U skladu s Odlukom Europske komisije od 27. ožujka 2014. u predmetu SA.34572, Helenska Republika trebala je u četiri mjeseca vratiti nespojive potpore dodijeljene društvu Larco te na adekvatan način obavijestiti Komisiju o provedbi mjera koje su nužne u tu svrhu. Predmetne potpore sastojale su se u državnim jamstvima za Larco za 2008., 2010. i 2011. i u sudjelovanju države u povećanju kapitala društva u 2009.

Komisija je 2. rujna 2016. podnijela tužbu pred Sudom zbog povrede članka 108. stavka 2. UFEU-a (predmet C-481/16). Sud je 9. studenoga 2017. presudio da je Helenska Republika, time što u određenim rokovima nije poduzela sve potrebne mjere za provedbu odluke Komisije i time što nije obavijestila Komisiju o mjerama poduzetim u skladu s tom odlukom, povrijedila obveze koje je imala na temelju članaka 3. do 5. odluke o kojoj je riječ, kao i Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

Time što nije poduzela mjere u svrhu provedbe presude Suda od 9. studenoga 2017., Helenska Republika povrijedila je obveze koje je imala na temelju same odluke i članka 260. stavka 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

____________