Language of document :

2020. január 29-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Görög Köztársaság

(C-51/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: A. Bouchagiar és B. Stromsky)

Alperes: Görög Köztársaság

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Bíróság:

állapítsa meg, hogy a Görög Köztársaság – mivel elmulasztotta megtenni a Bíróság 2017. november 9-i Bizottság kontra Görögország ítéletének (C481/16, EU:C:2017:845) végrehajtásához szükséges intézkedéseket – nem teljesítette az ezen ítéletből és az EUMSZ 260. cikk (1) bekezdéséből eredő kötelezettségeit,

kötelezze a Görög Köztársaságot, hogy a Bíróság által a C-481/16. sz. ügyben 2017. november 9-én hozott ítélet végrehajtásában tanúsított minden nap késedelem után fizessen meg a Bizottság részére 26 697,89 euró kényszerítő bírságot, azon időszak során, amely a jelen ügyben hozandó ítélet kihirdetésének napjától addig a napig terjed, amikor a 2017. november 9-i ítéletben foglaltaknak teljes körűen eleget tesznek,

kötelezze a Görög Köztársaságot, hogy fizessen meg a Bizottság részére olyan átalányösszeget, amely a 3 709,23 euró összegű napi tétel azon napok számával történő megszorzásából ered, amelyek a 2017. november 9-i ítélet kihirdetésétől a jelen ügyben hozandó ítélet kihirdetésének napjáig telnek el,

a Görög Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Bizottság által az SA.34572. sz. ügyben 2014. március 27-én hozott határozat értelmében a Görög Köztársaságnak négy hónapon belül vissza kellett volna téríttetnie a Larco részére nyújtott összeegyeztethetetlen támogatást, és a jogilag megkövetelt módon tájékoztatnia kellett volna a Bizottságot arról, hogy ennek érdekében megtette a szükséges intézkedéseket. A támogatás a 2008., a 2010. és a 2011. év vonatkozásában a Larco részére nyújtott állami kezességvállalásokból és társaság 2009. évi tőkeemelésében való állami részvételből állt.

A Bizottság 2016. szeptember 2-án keresetet indított a Bíróság előtt az EUMSZ 108. cikk (2) bekezdésének megsértése miatt (C-481/16. sz. ügy). A Bíróság 2017. november 9-én megállapította, hogy a Görög Köztársaság – mivel az előírt határidőn belül nem tett meg minden, a Bizottság határozatának végrehajtásához szükséges intézkedést, továbbá mivel nem tájékoztatta a Bizottságot az e határozat alapján megtett intézkedésekről – nem teljesítette az említett határozat 3–5. cikkéből, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződésből eredő kötelezettségeit.

A Görög Köztársaság – mivel elmulasztotta megtenni a Bíróság 2017. november 9-i ítéletének végrehajtásához szükséges intézkedéseket – nem teljesítette az e határozatból és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 260. cikkének (1) bekezdéséből eredő kötelezettségeit.

____________