Language of document :

2020 m. sausio 29 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Graikijos Respublika

(Byla C-51/20)

Proceso kalba: graikų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama A. Bouchagiar ir B. Stromsky

Atsakovė: Graikijos Respublika

Ieškovės reikalavimai

Ieškovė Teisingumo Teismo prašo:

pripažinti, kad nepriėmusi visų priemonių, reikalingų įvykdyti 2017 m. lapkričio 9 d. Teisingumo Teismo sprendimą byloje C-481/16, Komisija / Graikija, EU:C:2017:845, Graikijos Respublika neįvykdė savo įsipareigojimų pagal šį sprendimą ir SESV 260 straipsnio 1 dalį,

priteisti iš Graikijos Respublikos sumokėti Komisijai 26 697,89 euro per dieną baudą už pavėluotą 2017 m. lapkričio 9 d. Teisingumo Teismo sprendimo byloje C-481/16 įvykdymą nuo sprendimo šioje byloje paskelbimo dienos iki dienos, kai 2017 m. lapkričio 9 d. Sprendimas bus visiškai įvykdytas,

priteisti iš Graikijos Respublikos sumokėti Komisijai fiksuotą sumą, kurią sudaro 3 709,23 euro per dieną suma padauginta iš dienų, praėjusių nuo 2017 m. lapkričio 9 d. Sprendimo paskelbimo iki sprendimo šioje byloje paskelbimo, skaičiaus,

priteisti iš Graikijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Remiantis 2014 m. kovo 27 d. Europos Komisijos sprendimu SA.34572 Graikijos Respublika per keturi mėnesius turėjo išieškoti nesuderinamą pagalbą, skirtą bendrovei Larco, ir tinkamai informuoti Komisiją apie tuo tikslu priimtas būtinas priemones. Aptariamą valstybės pagalbą sudarė valstybės garantijos, 2008 m., 2010 m. ir 2011 m. skirtos Larco, ir valstybės dalyvavimas didinant bendrovės kapitalą 2009 m.

2016 m. rugsėjo 2 d. Komisija Teisingumo Teismui pareiškė ieškinį dėl įsipareigojimų neįvykdymo pagal SESV 108 straipsnio 2 dalį (byla C-481/16). Teisingumo Teismas 2017 m. lapkričio 9 d. priėmė sprendimą, kad Graikijos Respublika, per nurodytus terminus nepriėmusi visų priemonių, būtinų įvykdyti Komisijos sprendimą ir neinformavusi Komisijos apie taikant šį sprendimą priimtas priemones, neįvykdė savo įsipareigojimų pagal šio sprendimo 3–5 straipsnius ir Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo.

Nepriėmusi priemonių, reikalingų įvykdyti 2017 m. lapkričio 9 d. Teisingumo Teismo sprendimą, Graikijos Respublika neįvykdė savo įsipareigojimų pagal šį sprendimą ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 260 straipsnio 1 dalį.

____________