Language of document :

Žalba koju je 20. prosinca 2019. podnijela Autostrada Wielkopolska S.A. protiv presude Općeg suda (deveto vijeće) od 24. listopada 2019. u predmetu T-778/17, Autostrada Wielkopolska S.A. protiv Komisije

(predmet C-933/19 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Autostrada Wielkopolska S.A. (zastupnici: O. Geiss, Rechtsanwalt, T. Siakka, dikigoros)

Druge stranke u postupku: Europska komisija, Republika Poljska

Zahtjevi

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine pobijanu presudu;

poništi Odluku Komisije (EU) 2018/556 od 25. kolovoza 2017. o državnoj potpori SA.35356 (2013/C) (ex 2013/NN, ex 2012/N) koju je provela Poljska za društvo Autostrada Wielkopolska S.A. ili, podredno, vrati predmet Općem sudu na ponovno odlučivanje; i u svakom slučaju,

naloži Komisiji snošenje žaliteljevih troškova ovog žalbenog postupka kao i postupka pred Općim sudom u predmetu T-778/17.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti žalbe žalitelj ističe četiri žalbena razloga.

Prvi žalbeni razlog: Opći sud počinio je očitu pogrešku koja se tiče prava kada je odbio prvi tužbeni razlog u žaliteljevoj tužbi zato što je, nakon što je pravilno utvrdio da je Komisija trebala omogućiti žalitelju da se ponovo očituje tijekom upravnog postupka (utvrđenje koje se ne pobija ovom žalbom), primijenio pogrešan pravni kriterij (zahtijevajući da se utvrdi mogući učinak na odluku) i iskrivio sadržaj pobijane odluke, te nije pružio odgovarajuće obrazloženje za utvrđenje da (pogrešan kriterij) nije ispunjen.

Drugi žalbeni razlog: očite pogreške koje se tiču prava Općeg suda uključuju neocjenjivanje Komisijine primjene kriterija privatnog ulagača u odnosu na relevantan pravni kriterij, čime je taj sud povrijedio članak 107. stavak 1. UFEU-a i prekoračio svoje ovlasti nadzora nadomještajući svoje obrazloženje onim iz pobijane odluke, prebacivanje tereta dokazivanja, nedostatnost obrazloženja, iskrivljavanje dokaza, nepoštivanje pravila o dokazivanju (u odnosu na svoja utvrđenja i obvezu razmatranja Komisijine ocjene prema primjenjivim pravnim kriterijima) i povredu temeljnog načela nadređenosti prava Unije. Konkretnije, pogreške se odnose na utvrđenje da Komisija nije bila dužna uzeti u obzir i ocijeniti pomake u inflaciji i tečajni rizik, na oslanjanje Općeg suda na Zakon od 28. srpnja 2005. kao ograničenje kriterija privatnog ulagača, na utvrđenje da Komisija nije bila dužna uzeti u obzir i ocijeniti rizik raskida i sudskog spora, te pogreške koje se odnose ocjenu Općeg suda trećeg elementa u uvodnoj izjavi 152.

Treći žalbeni razlog: Opći sud počinio je očitu pogrešku koja se tiče prava time što je odbio drugi dio drugog tužbenog razloga pogrešno primjenjujući primjenjive kriterije, nedopušteno nadomještajući svoje obrazloženje onim Komisije, prebacujući teret dokazivanja, time što je pružio nedostatno obrazloženje i nije poštivao pravila o dokazivanju.

Četvrti žalbeni razlog: Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava time što je odbio prvi dio petog tužbenog razloga iskrivljujući jasan smisao dokaza i što nije pružio odgovarajuće obrazloženje.

____________