Language of document :

2019 m. gruodžio 20 d. Autostrada Wielkopolska S.A. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. spalio 24 d. Bendrojo Teismo (devintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-778/17 Autostrada Wielkopolska S.A. / Komisija

(Byla C-933/19 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Autostrada Wielkopolska S.A., atstovaujama Rechtsanwalt O. Geiss, dikigoros T. Siakka

Kitos proceso šalys: Europos Komisija, Lenkijos Respublika

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti skundžiamą sprendimą;

panaikinti 2017 m. rugpjūčio 25 d. Komisijos sprendimą (ES) 2018/556 dėl valstybės pagalbos SA.35356 (2013/C) (ex 2013/NN, ex 2012/N), kurią Lenkija suteikė bendrovei „Autostrada Wielkopolska S.A.“ arba, subsidiariai, grąžinti bylą Bendrajam Teismui ir, bet kuriuo atveju,

įpareigoti Komisiją padengti apeliantės bylinėjimosi apeliacinėje instancijoje ir Bendrojo Teismo byloje T-778/17 patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama apeliacinį skundą apeliantė remiasi keturiais pagrindais.

Pirmasis pagrindas: Bendrasis Teismas padarė akivaizdžią teisės klaidą, kai atmetė apeliantės ieškinio pirmąjį pagrindą, nes po to, kai teisingai konstatavo, kad Komisija turėjo apeliantei suteikti galimybę dar kartą pateikti pastabas per administracinę procedūrą (tai nebuvo ginčijama šiame apeliaciniame skunde), jis taikė netinkamą teisinį kriterijų (reikalaujant nustatyti potencialų sprendimo poveikį) ir iškreipė ginčijamo sprendimo turinį bei nepateikė tinkamų motyvų, kai konstatavo, kad jis neatitiko (teisiškai klaidingo) kriterijaus.

Antrasis pagrindas: Bendrojo Teismo akivaizdžios teisės klaidos apima neatliktą Komisijos taikyto privataus investuotojo kriterijaus vertinimą atsižvelgiant į tinkamą teisinį kriterijų taip pažeidžiant SESV 107 straipsnio 1 dalį, savo įgaliojimų viršijimą pakeičiant ginčijamo sprendimo motyvus savaisiais, perkeliant įrodinėjimo naštą, motyvavimo nebuvimą, įrodymų iškreipimą, įrodymų taisyklių nesilaikymą (kiek tai susiję su jo paties konstatavimu ir jo pareiga įvertinti Komisijos vertinimus atsižvelgiant į taikytinus teisinius kriterijus) ir pagrindinio ES teisės viršenybės principo pažeidimą. Konkrečiau kalbant klaidos susijusios su išvada, kad Komisija neprivalėjo atsižvelgti ir įvertinti infliacijos pokyčius ir valiutos keitimo riziką, su tuo, kad Bendrasis Teismas rėmėsi 2005 m. liepos 28 d. įstatymu, kaip ribojančiu privataus investuotojo kriterijaus taikymą, su konstatavimu, kad Komisija neprivalėjo atsižvelgti ir įvertinti riziką, susijusią su ginčo tęsimu ir užbaigimu, taip pat su klaidomis, kiek tai susiję su Bendrojo Teismo pateiktu trečiojo elemento 152 konstatuojamojoje dalyje vertinimu.

Trečiasis pagrindas: atmetęs antrojo pagrindo antrą dalį, Bendrasis Teismas padarė akivaizdžią teisės klaidą, nes netinkamai taikė taikytiną kriterijų, neleistinai pakeitė Komisijos motyvus savaisiais, perkėlė įrodinėjimo naštą, pateikė netinkamus motyvus ir nesilaikė įrodinėjimo taisyklių.

Ketvirtasis pagrindas: atmetęs penktojo pagrindo pirmą dalį, Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, nes iškreipė įrodymų turinį ir pateikė netinkamus motyvus.

____________