Language of document :

Recurs introdus la 20 decembrie 2019 de Autostrada Wielkopolska S. A. împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a noua) din 24 octombrie 2019 în cauza T-778/17, Autostrada Wielkopolska S. A./Comisia

(Cauza C-933/19 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurentă: Autostrada Wielkopolska S. A. (reprezentanți: O. Geiss, Rechtsanwalt, și T. Siakka, dikigoros)

Celelalte părți din procedură: Comisia Europeană, Republica Polonă

Concluziile

Recurenta solicită Curții:

anularea hotărârii atacate;

anularea Deciziei (UE) 2018/556 a Comisiei din 25 august 2017 privind ajutorul de stat SA.35356 (2013/C) (ex 2013/NN, ex 2012/N) pus în aplicare de Polonia pentru Autostrada Wielkopolska S.A sau, în subsidiar, trimiterea cauzei la Tribunal spre rejudecare; și, în orice caz,

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată efectuate de recurentă în recurs și în procedura din cauza T-778/17 în fața Tribunalului.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, recurenta invocă următoarele patru motive.

Primul motiv: Tribunalul a săvârșit în mod vădit o eroare de drept prin faptul că a respins primul motiv al cererii recurentei întrucât, după ce a constatat în mod corect că Comisia ar fi trebuit să îi dea recurentei posibilitatea de a-și prezenta din nou observațiile în cursul procedurii administrative (o constatare care nu este contestată în prezentul recurs), acesta a aplicat un criteriu juridic eronat (solicitând să se stabilească efect potențial asupra deciziei), a denaturat conținutul deciziei atacate și nu a motivat în mod adecvat constatarea că (criteriul eronat) nu era îndeplinit.

Al doilea motiv: erorile vădite de drept săvârșite de Tribunal includ lipsa de evaluare a aplicării de către Comisie a criteriului investitorului privat în raport cu criteriul juridic corect, cu încălcarea articolului 107 alineatul (1) TFUE, depășindu-și competențele de control prin faptul că a substituit motivarea sa celei a deciziei atacate, răsturnând sarcina probei, motivarea insuficientă, denaturarea probelor, nerespectarea normelor în materie de probă (în ceea ce privește propriile constatări și obligația de a evalua aprecierea Comisiei în raport cu criteriul juridic aplicabil) și încălcarea principiului fundamental al supremației dreptului Uniunii. Mai precis, erorile se referă la constatarea faptului că Comisia nu era obligată să ia în considerare și să evalueze schimbările privind inflația și riscul de schimb valutar, la faptul că Tribunalul s-a bazat pe Legea din 28 iulie 2005 ca limitare a criteriului investitorului privat, la constatarea faptului că Comisia nu era obligată să ia în considerare și să evalueze riscurile privind rezoluțiunea și litigiile și la erorile în legătură cu evaluarea Tribunalului privind cel de al treilea element din considerentul (152).

Al treilea motiv: prin respingerea celui de al doilea aspect al celui de al doilea motiv, Tribunalul a săvârșit în mod vădit o eroare de drept prin faptul că a aplicat în mod eronat criteriul aplicabil, a substituit în mod ilicit motivarea sa celei a Comisiei, a răsturnat sarcina probei, nu a motivat suficient și nu a respectat normele în materie de probă.

Al patrulea motiv: prin respingerea primului aspect al celui de al cincilea motiv, Tribunalul a săvârșit o eroare de drept prin faptul că a denaturat sensul evident al probelor și nu a motivat suficient.

____________