Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Amtsgericht Düsseldorf (Γερμανία) στις 3 Δεκεμβρίου 2019 – VZ κ.λπ. κατά Eurowings GmbH

(Υπόθεση C-880/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Amtsgericht Düsseldorf

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Ενάγοντες: VZ κ.λπ.

Εναγομένη: Eurowings GmbH

Προδικαστικά ερωτήματα

Έχει το άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο γ΄, περίπτωση iii, του κανονισμού (ΕΚ) 261/20041 , την έννοια ότι η εκεί προβλεπόμενη μεταφορά με άλλη πτήση, που επιτρέπει στον επιβάτη να αναχωρήσει όχι περισσότερο από μία ώρα νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης, πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον ίδιο τόπο αναχωρήσεως της πτήσεως για την οποία υπάρχει κράτηση, ή νοείται και αναχώρηση από άλλο αεροδρόμιο;

Στην περίπτωση που νοείται και αναχώρηση από άλλο αεροδρόμιο, είναι κρίσιμο μόνο το στοιχείο ότι η αναχώρηση πραγματοποιείται όχι περισσότερο από μία ώρα πριν την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης, ανεξαρτήτως της αποστάσεως που πρέπει να διανύσει ο επιβάτης έως το αεροδρόμιο, ή πρέπει να υπολογισθεί η χρονική απόκλιση σε συνάρτηση και με την απόσταση που πρέπει να διανύσει ο επιβάτης έως το αεροδρόμιο;

____________

1     Κανονισμός (ΕΚ) 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 295/91 (ΕΕ 2004, L 46, σ. 1).