Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Amtsgericht Düsseldorf (Saksamaa) 3. detsembril 2019 – VZ jt versus Eurowings GmbH

(kohtuasi C-880/19)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Amtsgericht Düsseldorf

Põhikohtuasja pooled

Hagejad: VZ jt

Kostja: Eurowings GmbH

Eelotsuse küsimused

1.    Kas määruse (EÜ) nr 261/20041 artikli 5 lõike 1 punkti c alapunkti iii tuleb tõlgendada nii, et seal nimetatud muudetud teekond, mis võimaldab reisijal välja lennata mitte rohkem kui üks tund enne plaanijärgset väljumisaega, peab algama samast väljalennukohast nagu broneeritud lend või tuleb kõne alla väljalend ka mõnest muust lennujaamast?

2.    Kas juhul, kui kõne alla tuleb väljalend ka mõnest muust lennujaamast, on oluline vaid see, et väljalend toimub mitte rohkem kui üks tund enne plaanijärgset väljumisaega, olenemata sellest, kui palju kulub reisijal aega lennujaama jõudmiseks, või tuleb ajavahe arvutamisel arvesse võtta ka reisijal lennujaama jõudmiseks kuluvat aega?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta määruse nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 295/91 (ELT 2004, L 46, lk 1; ELT eriväljaanne 07/08, lk 10).