Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Amtsgericht Düsseldorf (Saksa) on esittänyt 3.12.2019 – VZ ym. v. Eurowings GmbH

(asia C-880/19)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Amtsgericht Düsseldorf

Pääasian asianosaiset

Kantajat: VZ ym.

Vastaaja: Eurowings GmbH

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko asetuksen N:o 261/20041 5 artiklan 1 kohdan c alakohdan iii alakohtaa tulkittava siten, että siinä mainittu uudelleenreititys, jonka mukaan matkustajan on lähdettävä korkeintaan tuntia ennen aikataulun mukaista lähtöaikaa, on toteutettava samalta lähtöpaikalta, jolta varatun lennon oli tarkoitus lähteä, vai voiko lento lähteä myös joltain toiselta lentokentältä?

Siinä tapauksessa, että lento voi lähteä myös joltain toiselta lentokentältä, onko merkityksellistä tällöin ainoastaan se, että lento lähtee korkeintaan tuntia ennen aikataulun mukaista lähtöaikaa, riippumatta siitä, miten pitkä matka matkustajalla on lentokentälle, vai onko ajallinen poikkeama otettava huomioon myös matkustajalla lentokentälle olevan matkan yhteydessä?

____________

1 Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta 11.2.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 261/2004 (EUVL 2004, L 46, s. 1).