Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 3. prosinca 2019. uputio Amtsgericht Düsseldorf (Njemačka) – VZ i dr. protiv Eurowings GmbH

(predmet C-880/19)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Amtsgericht Düsseldorf

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: VZ i dr.

Tuženik: Eurowings GmbH

Prethodna pitanja

Treba li članak 5. stavak 1. točku (c) podtočku (iii) Uredbe (EZ) 261/20041 tumačiti na način da se ondje navedeno preusmjeravanje koje putniku omogućava da otputuje ne više od sat vremena ranije od predviđenog vremena polaska mora izvršiti s istog mjesta polaska kao i rezervirani let ili je moguć polazak i iz druge zračne luke?

Ako je moguć polazak i iz druge zračne luke, je li tada relevantno samo to da polazak nije više od sat vremena ranije od predviđenog vremena polaska, neovisno o duljini putovanja putnika do zračne luke ili i vremensko odstupanje valja izračunati uzimajući u obzir putovanje putnika do zračne luke?

____________

1     Uredba (EZ) br. 261/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o utvrđivanju općih pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta te o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 295/91 (SL 2004., L 46, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 7., svezak 26., str. 21. i ispravak SL 2019., L 119, str. 202.)