Language of document :

Az Amtsgericht Düsseldorf (Németország) által 2019. december 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – VZ és társai kontra Eurowings GmbH

(C-880/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Amtsgericht Düsseldorf

Az alapeljárás felei

Felperesek: VZ és társai

Alperes: Eurowings GmbH

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni 261/2004/EK rendelet1 5. cikke (1) bekezdése c) pontjának iii. alpontját, hogy az e rendelkezésben említett átfoglalást, amely lehetővé teszi az utas számára, hogy legfeljebb egy órával a menetrend szerinti indulás időpontja előtt induljon, a foglalt légi járatéval azonos indulási pontra kell végrehajtani, vagy egy másik repülőtérről történő indulás is lehetséges?

Amennyiben egy másik repülőtérről történő indulás is lehetséges, csupán az bír jelentőséggel, hogy az indulásra legfeljebb egy órával a menetrend szerinti indulás időpontja előtt kerüljön sor, függetlenül attól a kérdéstől, hogy milyen messziről utazik az utas a repülőtérre, vagy az időbeli eltérést az utasnak a repülőtérre történő utazásával összefüggésben is számításba kell venni?

____________

1 A visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése [helyesen: jelentős késése] esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2004. L 46., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 8. kötet, 10. o.; helyesbítés: HL 2019. L 119., 202. o.).