Language of document :

2019 m. gruodžio 3 d. Amtsgericht Düsseldorf (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje VZ ir kt. / Eurowings GmbH

(Byla C-880/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Amtsgericht Düsseldorf

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: VZ ir kt.

Atsakovė: Eurowings GmbH

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Reglamento (EB) Nr. 261/20041 5 straipsnio 1 dalies c punkto iii papunktį reikia aiškinti taip, kad kitu maršrutu, kaip nurodyta šioje nuostatoje, išvykstant ne daugiau kaip viena valanda anksčiau už numatytą išvykimo laiką, keleivis turi išvykti iš tos pačios užsakyto skrydžio vietos, ar taip pat gali būti išvykstama iš kito oro uosto?

2.    Ar tuo atveju, jei gali būti išvykstama iš kito oro uosto, svarbu tik tai, kad būtų išvykstama ne daugiau kaip viena valanda anksčiau už numatytą išvykimo laiką, neatsižvelgiant į klausimą, koks yra keleivio kelionės iki oro uosto atstumas, ar taip pat reikia apskaičiuoti laiko skirtumą, susijusį su keleivio vykimu į oro uostą?

____________

1     2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 261/2004, nustatantis bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 295/91 (OL L 46, 2004, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 7 sk., 8 t., p. 10).