Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 3. decembra iesniedza Amtsgericht Düsseldorf (Vācija) – VZ u.c./Eurowings GmbH

(Lieta C-880/19)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Amtsgericht Düsseldorf

Pamatlietas puses

Prasītāji: VZ u.c.

Atbildētāja: Eurowings GmbH

Prejudiciālie jautājumi

Vai EK Regulas Nr. 261/2004 1 5. panta 1. punkta c) apakšpunkta iii) punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tajā minētās maršruta maiņas gadījumā, sakarā ar kuru pasažieris var izlidot ne vairāk kā vienu stundu pirms iepriekš paredzētā izlidošanas laika, lidojumam ir jāsākas tajā pašā izlidošanas vietā, kurā sākas rezervētais savienotais reiss, vai arī ir iespējama izlidošana no citas lidostas?

Gadījumā, ja izlidošana var notikt arī no citas lidostas, vai nozīme ir tikai tam, ka izlidošana notiek ne vairāk kā vienu stundu pirms iepriekš paredzētā izlidošanas laika, neņemot vērā jautājumu, cik ilgā laikā pasažieris var ierasties lidostā, vai arī nobīde laikā ir jāaprēķina, ņemot vērā arī laiku, kas pasažierim ir nepieciešams, lai ierastos lidostā?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 261/2004 (2004. gada 11. februāris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91 (OV  2004, L 46, 1. lpp.).