Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Düsseldorf (Nemčija) 3. decembra 2019 – VZ in drugi/Eurowings GmbH

(Zadeva C-880/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Amtsgericht Düsseldorf

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: VZ in drugi

Tožena stranka: Eurowings GmbH

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali je treba člen 5(1)(c)(iii) Uredbe (ES) št. 261/20041 razlagati tako, da mora biti tam omenjena sprememba poti, ki potniku omogoča, da odleti največ eno uro pred odhodom po voznem redu, izvedena iz istega kraja odhoda, kot je bil za rezerviran let, ali pa pride v poštev tudi odhod z drugega letališča?

Če pride v poštev tudi odhod z drugega letališča, ali je tedaj upoštevno le, da do odhoda pride največ eno uro pred odhodom po voznem redu, ne glede na to, kako dolga je pot potnika do tega letališča, ali je treba časovni zamik izračunati tudi ob upoštevanju poti potnika do tega letališča?

____________

1 Uredba (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91 (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 7, zvezek 8, str. 10).