Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Verwaltungsgericht Köln (Γερμανία) στις 22 Νοεμβρίου 2019 – Vodafone GmbH κατά Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

(Υπόθεση C-854/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Verwaltungsgericht Köln

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγουσα: Vodafone GmbH

Καθής: Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας

Προδικαστικά ερωτήματα

1)    α) Σε περίπτωση κατά την οποία τιμολογιακό πρόγραμμα κινητής τηλεφωνίας, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους πελάτες στην αλλοδαπή και που προβλέπει, για τη μετάδοση δεδομένων μέσω της κινητής τηλεφωνίας, έναν μηνιαίο συμπεριλαμβανόμενο όγκο δεδομένων, μετά την ανάλωση του οποίου μειώνεται η ταχύτητα μετάδοσης, μπορεί να επεκταθεί με μια δωρεάν τιμολογιακή επιλογή, βάσει της οποίας ορισμένες υπηρεσίες επιχειρήσεων συνεργαζόμενων με την οικεία επιχείρηση τηλεπικοινωνιών μπορούν να χρησιμοποιούνται στην ημεδαπή χωρίς ο αναλωθείς στο πλαίσιο της χρήσης των υπηρεσιών αυτών όγκος δεδομένων να προσμετράται στον μηνιαίο συμπεριλαμβανόμενο όγκο δεδομένων του τιμολογιακού προγράμματος κινητής τηλεφωνίας, ενώ στην αλλοδαπή ο αντίστοιχος όγκος δεδομένων προσμετράται στον μηνιαίο συμπεριλαμβανόμενο όγκο δεδομένων του τιμολογιακού προγράμματος κινητής τηλεφωνίας, πρέπει ο όρος «ρυθμιζόμενη υπηρεσία περιαγωγής δεδομένων», κατά το άρθρο 6α, σε συνδυασμό με το άρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχείο ιγ΄, του κανονισμού (ΕΕ) 531/20121 , να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι το τιμολογιακό πρόγραμμα κινητής τηλεφωνίας και η τιμολογιακή επιλογή πρέπει να θεωρηθούν από κοινού ως ενιαία ρυθμιζόμενη υπηρεσία περιαγωγής δεδομένων, με αποτέλεσμα να είναι ανεπίτρεπτη η μη προσμέτρηση, μόνο στην ημεδαπή, του αναλωθέντος στο πλαίσιο της χρήσης των υπηρεσιών συνεργαζόμενων επιχειρήσεων όγκου δεδομένων στον μηνιαίο συμπεριλαμβανόμενο όγκο δεδομένων;

β) Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης στο πρώτο προδικαστικό ερώτημα, υπό α΄: Έχει το άρθρο 6α του κανονισμού 531/2012, σε περίπτωση όπως αυτή της κύριας δίκης, την έννοια ότι υφίσταται χρέωση πρόσθετων τελών όταν στον μηνιαίο συμπεριλαμβανόμενο όγκο δεδομένων τιμολογιακού προγράμματος κινητής τηλεφωνίας προσμετράται ο όγκος δεδομένων που αναλώνεται στην αλλοδαπή στο πλαίσιο της χρήσης των υπηρεσιών συνεργαζόμενων επιχειρήσεων;

γ) Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης στο πρώτο προδικαστικό ερώτημα, υπό α΄ και β΄: Ισχύει τούτο επίσης όταν, σε περίπτωση όπως αυτή της κύριας δίκης, ζητείται η καταβολή τελών για την τιμολογιακή επιλογή;

2)    α) Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης στο πρώτο προδικαστικό ερώτημα, υπό α΄: Έχει το άρθρο 6β, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, του κανονισμού 531/2012, σε περίπτωση όπως αυτή της κύριας δίκης, την έννοια ότι πολιτική εύλογης χρήσης («fair use policy») για τη λήψη ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής λιανικής μπορεί να προβλεφθεί και για την τιμολογιακή επιλογή αυτή καθαυτήν;

β) Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης στο πρώτο προδικαστικό ερώτημα, υπό α΄, και αρνητικής στο δεύτερο προδικαστικό ερώτημα, υπό α΄: Έχει το άρθρο 6β, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, του κανονισμού 531/2012, σε περίπτωση όπως αυτή της κύριας δίκης, την έννοια ότι πολιτική εύλογης χρήσης («fair use policy») για τη λήψη ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής λιανικής μπορεί να προβλεφθεί από κοινού τόσο για το τιμολογιακό πρόγραμμα κινητής τηλεφωνίας όσο και για την τιμολογιακή επιλογή, με αποτέλεσμα ο υπολογισμός του διαθέσιμου όγκου δεδομένων στο πλαίσιο μιας κοινής «fair use policy» να πρέπει να βασίζεται στην εγχώρια συνολική τιμή λιανικής του τιμολογιακού προγράμματος κινητής τηλεφωνίας και/ή στο άθροισμα των εγχώριων συνολικών τιμών λιανικής του τιμολογιακού προγράμματος κινητής τηλεφωνίας και της τιμολογιακής επιλογής;

γ) Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης στο πρώτο προδικαστικό ερώτημα, υπό α΄, και αρνητικής στο δεύτερο προδικαστικό ερώτημα, υπό α΄ και β΄: Μπορεί το άρθρο 6β, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, του κανονισμού 531/2012, σε συνδυασμό με το άρθρο 4, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, του εκτελεστικού κανονισμού 2016/22862 , σε περίπτωση όπως αυτή της κύριας δίκης, να εφαρμοσθεί αναλογικά υπό την έννοια ότι μπορεί να προβλεφθεί πολιτική εύλογης χρήσης («fair use policy») για την τιμολογιακή επιλογή αυτή καθαυτήν;

3)    α) Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης στο δεύτερο προδικαστικό ερώτημα, υπό α΄ ή γ΄: Έχει η έννοια της δέσμης ανοικτών δεδομένων, κατά το άρθρο 6β, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, του κανονισμού 531/2012, σε συνδυασμό με το άρθρο 4, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, και το άρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχείο γ΄, του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/2286, την έννοια ότι μια τιμολογιακή επιλογή για την οποία απαιτείται η καταβολή τελών μπορεί να θεωρηθεί αυτή καθαυτήν ως δέσμη ανοικτών δεδομένων;

β) Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης στο τρίτο προδικαστικό ερώτημα, υπό α΄: Ισχύει το ίδιο και σε περίπτωση όπως αυτή της κύριας δίκης, όταν δεν απαιτείται η καταβολή τελών για την τιμολογιακή επιλογή;

4)    Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης στο δεύτερο προδικαστικό ερώτημα, υπό α΄ ή γ΄, και αρνητικής στο τρίτο προδικαστικό ερώτημα, υπό α΄ ή β΄: Έχει το άρθρο 6β, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, του κανονισμού 531/2012, σε συνδυασμό με το άρθρο 4, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, του εκτελεστικού κανονισμού 2016/2286, σε περίπτωση όπως αυτή της κύριας δίκης, την έννοια ότι η εγχώρια συνολική λιανική τιμή του τιμολογιακού προγράμματος κινητής τηλεφωνίας πρέπει να χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό ακόμη και του όγκου εκείνου που πρέπει να διατίθεται στους πελάτες περιαγωγής στο πλαίσιο μιας «fair use policy» η οποία αφορά μεμονωμένα την τιμολογιακή επιλογή αυτή καθαυτήν;

____________

1     Κανονισμός (ΕΕ) 531/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2012, για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Ένωσης (ΕΕ 2012, L 172, σ. 10).

2     Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/2286 της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2016, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή πολιτικής εύλογης χρήσης και τη μεθοδολογία εκτίμησης της βιωσιμότητας της κατάργησης των πρόσθετων τελών περιαγωγής λιανικής, καθώς και την αίτηση που υποβάλλει ο πάροχος περιαγωγής για τους σκοπούς της εν λόγω εκτίμησης (ΕΕ 2016, L 344, σ. 46).