Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgericht Köln (Saksa) on esittänyt 22.11.2019 – Vodafone GmbH v. Saksan valtio

(asia C-854/19)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Verwaltungsgericht Köln

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Vodafone GmbH

Vastaaja: Saksan valtio

Ennakkoratkaisukysymykset

a)    Onko tilanteessa, jossa ulkomailla asiakkaan käytettävissä olevaa matkapuhelinliittymää, jonka hintaan sisältyy kuukausittain käytettävissä oleva mobiilidatakiintiö, jonka käyttämisen jälkeen tiedonsiirtonopeus heikkenee, voidaan täydentää ilmaisella liittymäsopimukseen sisältyvällä vaihtoehdolla, jonka perusteella asiakas voi käyttää kotimaassa tiettyjä televiestintäalan yrityksen yhteistyökumppanien palveluja ilman, että kyseisten palvelujen käyttöön liittyvää mobiilidatan käyttöä otetaan huomioon laskettaessa liittymän hintaan sisältyvän kuukausittaisen mobiilidatakiintiön käyttöä, kun tällainen mobiilidatan käyttö ulkomailla otetaan huomioon laskettaessa liittymän hintaan sisältyvän kuukausittaisen mobiilidatakiintiön käyttöä, asetuksen N:o 531/20121 6 a artiklassa, tulkittuna yhdessä 2 artiklan 2 kohdan m alakohdan kanssa, tarkoitettua säännellyn verkkovierailudatapalvelun käsitettä tulkittava siten, että matkapuhelinliittymää ja liittymäsopimukseen sisältyvää vaihtoehtoa on pidettävä yhtenä säänneltynä verkkovierailudatapalveluna, mistä seuraa, että ei ole sallittua, että laskettaessa liittymän hintaan sisältyvän kuukausittaisen mobiilidatakiintiön käyttöä jätetään huomiotta yhteistyökumppanien palvelujen käyttöön pelkästään kotimaassa liittyvä mobiilidatan käyttö?

b)    Jos kysymykseen 1 a vastataan myöntävästi: Onko asetuksen N:o 531/2012 6 a artiklaa tulkittava käsiteltävässä asiassa kyseessä olevan kaltaisessa tilanteessa siten, että sitä, että yhteistyökumppanien palvelujen käyttöön liittyvä mobiilidatan käyttö ulkomailla otetaan huomioon laskettaessa liittymän hintaan sisältyvän kuukausittaisen mobiilidatakiintiön käyttöä, on pidettävä lisämaksun perimisenä?

c)    Jos kysymyksiin 1 a ja 1 b vastataan myöntävästi: Onko näin myös silloin, kun käsiteltävässä asiassa kyseessä olevan kaltaisessa tilanteessa liittymäsopimukseen sisältyvästä vaihtoehdosta peritään maksu?

a)    Jos kysymykseen 1 a vastataan myöntävästi: Onko asetuksen N:o 531/2012 6 b artiklan 1 kohdan ensimmäistä alakohtaa tulkittava käsiteltävässä asiassa kyseessä olevan kaltaisessa tilanteessa siten, että liittymäsopimukseen sisältyvälle vaihtoehdolle voidaan laatia oma säänneltyjen vähittäistason verkkovierailudatapalvelujen kulutukseen sovellettava kohtuullisen käytön politiikkansa (”Fair Use Policy”)?

b)    Jos kysymykseen 1 a vastataan myöntävästi ja kysymykseen 2 a vastataan kieltävästi: Onko asetuksen N:o 531/2012 6 b artiklan 1 kohdan ensimmäistä alakohtaa tulkittava käsiteltävässä asiassa kyseessä olevan kaltaisessa tilanteessa siten, että säänneltyjen vähittäistason verkkovierailudatapalvelujen kulutukseen sovellettava kohtuullisen käytön politiikka (”Fair Use Policy”) voidaan laatia matkapuhelinliittymälle ja liittymäsopimukseen sisältyvälle vaihtoehdolle yhteiseksi sillä seurauksella, että matkapuhelinliittymän kotimaista vähittäishintaa tai matkapuhelinliittymän ja liittymäsopimukseen sisältyvän vaihtoehdon kotimaista vähittäisyhteishintaa on käytettävä yhteisen Fair Use Policy:n perusteella käytettävissä olevan mobiilidatakiintiön laskemisen perustana?

c)    Jos kysymykseen 1 a vastataan myöntävästi ja kysymyksiin 2 a ja 2 b vastataan kieltävästi: Voidaanko asetuksen N:o 531/2012 6 b artiklan 1 kohdan ensimmäistä alakohtaa, tulkittuna yhdessä täytäntöönpanoasetuksen 2016/22862 4 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan kanssa, soveltaa käsiteltävässä asiassa kyseessä olevan kaltaisessa tilanteessa analogisesti siten, että liittymäsopimukseen sisältyvälle vaihtoehdolle voidaan laatia oma kohtuullisen käytön politiikkansa (”Fair Use Policy”)?

a)    Jos kysymykseen 2 a tai 2 c vastataan myöntävästi: Onko asetuksen N:o 531/2012 6 b artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa, tulkittuna yhdessä täytäntöönpanoasetuksen 2016/2286 4 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ja 2 artiklan 2 kohdan c alakohdan kanssa, tarkoitettua avoimen datapaketin käsitettä tulkittava siten, että liittymäsopimukseen sisältyvää vaihtoehtoa, josta peritään maksu, on itsessään pidettävä avoimena datapakettina?

b)    Jos kysymykseen 3 a vastataan myöntävästi: Onko näin myös käsiteltävässä asiassa kyseessä olevan kaltaisessa tilanteessa, jos liittymäsopimukseen sisältyvästä vaihtoehdosta ei peritä maksua?

Jos kysymykseen 2 a tai 2 c vastataan myöntävästi ja kysymykseen 3 a tai 3 b vastataan kieltävästi: Onko asetuksen N:o 531/2012 6 b artiklan 1 kohdan ensimmäistä alakohtaa, tulkittuna yhdessä täytäntöönpanoasetuksen 2016/2286 4 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan kanssa, tulkittava käsiteltävässä asiassa kyseessä olevan kaltaisessa tilanteessa siten, että matkapuhelinliittymän kotimaista vähittäisyhteishintaa on käytettävä myös sen mobiilidatakiintiön laskennassa, jonka on oltava verkkovierailuasiakkaan käytettävissä pelkästään liittymäsopimukseen sisältyvää vaihtoehtoa koskevan Fair Use Policy:n perusteella?

____________

1 Verkkovierailuista yleisissä matkaviestinverkoissa unionin alueella 13.6.2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 531/2012 (EUVL 2012, L 172, s. 10).

2 Yksityiskohtaisista säännöistä kohtuullisen käytön politiikan soveltamiseksi sekä menetelmistä verkkovierailujen vähittäistason lisämaksujen poistamisen kestävyyden arvioimiseksi ja verkkovierailuoperaattorin tätä arviointia varten toimittamasta hakemuksesta 15.12.2016 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/2286 (EUVL 2016, L 344, s. 46).