Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzgericht (Østrig) den 20. december 2019 – Titanium Ltd

(Sag C-931/19)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Bundesfinanzgericht

Parter i hovedsagen

Appellant: Titanium Ltd

Sagsøgt myndighed: Finanzamt Wien 1/23

Præjudicielt spørgsmål 1

Skal begrebet »fast forretningssted« forstås således, at der altid skal foreligge menneskelige og tekniske ressourcer, og at ydelsesleverandørens eget personale derfor altid skal forefindes på forretningsstedet, eller kan en fast ejendom i det konkrete tilfælde, hvor afgiftspligtig udlejning af en i indlandet beliggende ejendom fremstår som en passiv toleranceydelse, også uden menneskelige ressourcer anses for et »fast forretningssted«?

____________

1     Om fortolkning af Rådets direktiv 2006/112/EF af 28.11.2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT 2006, L 347, s. 1) som ændret ved direktiv 2008/8/EF (EUT 2008, L 44, s. 11) og Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 af 15.3.2011 om foranstaltninger til gennemførelse af direktiv 2006/112/EF (EUT 2011, L 77, s. 1).