Language of document :

A Bundesfinanzgericht (Ausztria) által 2019. december 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Titanium Ltd

(C-931/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesfinanzgericht

Az alapeljárás felei

Panaszos: Titanium Ltd

Alperes hatóság: Finanzamt Wien 1/23

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés1

Azt az értelmet kell-e tulajdonítani az „állandó telephely” fogalomnak, hogy a személyi és tárgyi erőforrások fennállásának mindig adottnak kell lennie, és ennélfogva a telephelyen feltétlenül rendelkezésre kell állnia a szolgáltatásnyújtó saját személyzetének, vagy a belföldi ingatlan adóköteles bérbeadásának konkrét esetében, amely bérbeadás pusztán tűrésre irányuló passzív szolgáltatásnak minősül, ezen ingatlan személyi erőforrások hiányában is „állandó telephelynek” tekintendő?

____________

1     A 2008/8/EK tanácsi irányelvvel (HL 2008. L 44., 11. o.) módosított, a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (HL 2006. L 347., 1. o.) és a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv végrehajtási intézkedéseinek megállapításáról szóló, 2011. március 15-i 282/2011/EU végrehajtási rendelet (HL 2011. L 77., 1. o.) értelmezése tárgyában.