Language of document :

2019 m. gruodžio 20 d. Bundesfinanzgericht (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Titanium Ltd

(Byla C-931/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesfinanzgericht

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Titanium Ltd

Atsakovė: Finanzamt Wien 1/23

Prejudicinis klausimas1

Ar sąvoka „nuolatinis padalinys“ turi būti suprantama taip, kad visada turi būti įvykdyti žmogiškųjų ir techninių išteklių kriterijai, todėl padalinyje būtinai turi dirbti paslaugų teikėjo personalas, ar konkrečiu atveju, sudarant apmokestinamąjį šalies teritorijoje esančio nekilnojamojo turto objekto nuomos sandorį, kuris yra tik pasyvioji toleravimo paslauga, šis nekilnojamojo turto objektas laikytinas „nuolatiniu padaliniu“ net ir neįvykdžius žmogiškųjų išteklių kriterijaus?

____________

1     Dėl 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, 2006, p. 1), iš dalies pakeistos Direktyva 2008/8/EB (OL L 44, 2008, p. 11), ir 2011 m. kovo 15 d. Tarybos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 282/2011, kuriuo nustatomos Direktyvos 2006/112 įgyvendinimo priemonės (OL L 77, 2011, p. 1), išaiškinimo.