Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesfinanzgericht (Austria) la 20 decembrie 2019 – Titanium Ltd

(Cauza C-931/19)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesfinanzgericht

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Titanium Ltd

Pârâtă: Finanzamt Wien 1/23

Întrebarea preliminară1

Noțiunea de „sediu comercial fix” trebuie interpretată în sensul că trebuie să existe întotdeauna resurse umane și tehnice și, prin urmare, la sediul comercial trebuie să fie disponibil în mod obligatoriu personalul propriu al prestatorului sau, în cazul concret al închirierii impozabile a unui imobil situat pe teritoriul național, care se prezintă ca un simplu act pasiv de tolerare, acesta trebuie considerat „sediu comercial fix” inclusiv în absența resurselor umane?

____________

1     Privind interpretarea Directivei 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO 2006, L 347, p. 1, Ediție specială, 09/vol. 3, p. 7), astfel cum a fost modificată prin Directiva 2008/8/CE (JO 2008, L 44, p. 11) și a Regulamentului de punere în aplicare (UE) al Consiliului din 15 martie 2011 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2006/112/CE (JO 2011, L 77, p. 1).