Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesfinanzgericht (Avstrija) 20. decembra 2019 – Titanium Ltd

(Zadeva C-931/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesfinanzgericht

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: Titanium Ltd

Nasprotna stranka: Finanzamt Wien 1/23

Vprašanje za predhodno odločanje1

Ali je treba pojem „stalna poslovna enota“ razlagati tako, da morajo biti vedno prisotni človeški in tehnični viri in morajo biti zato v poslovni enoti obvezno prisotni lastni zaposleni izvajalca storitev, ali pa je mogoče v konkretnem primeru obdavčljivega oddajanja nepremičnine, ki je na ozemlju države članice, v najem, pri katerem gre zgolj za pasivno storitev, katere predmet je dopustitev, to nepremičnino, tudi če v njej ni človeških virov, šteti za „stalno poslovno enoto“?

____________

1 V zvezi z razlago Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL 2006, L 347, str. 1) v različici, kot izhaja iz Direktive Sveta 2008/8/ES (UL 2008, L 44, str. 11) in Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 282/2011 z dne 15. marca 2011 o določitvi izvedbenih ukrepov za Direktivo 2006/112 (UL 2011, L 77, str. 1).