Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Tallinna Ringkonnakohus (Εσθονία) στις 7 Ιανουαρίου 2020  – Sotsiaalministeerium κατά Innove SA

(Υπόθεση C-6/20)

Γλώσσα διαδικασίας: η εσθονική

Αιτούν δικαστήριο

Tallinna Ringkonnakohus

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Εκκαλούν: Sotsiaalministeerium

Εφεσίβλητη: Innove SA

Προδικαστικά ερωτήματα

Έχουν τα άρθρα 2 και 46 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ1 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, την έννοια ότι αντιτίθενται σε εθνικές διατάξεις –όπως το άρθρο 41, παράγραφος 3, του Riigihangete seadus (RHS) (νόμου περί δημοσίων συμβάσεων)– σύμφωνα με τις οποίες η αναθέτουσα αρχή, όταν επιβάλλονται από τον νόμο συγκεκριμένες προδιαγραφές για τις προς εκτέλεση εργασίες που προβλέπει δημόσια σύμβαση, είναι υποχρεωμένη να αναφέρει στην προκήρυξη του διαγωνισμού ποιες εγγραφές σε επαγγελματικό μητρώο ή άδειες ασκήσεως επαγγελματικής δραστηριότητας απαιτούνται για την ανακήρυξη του αναδόχου, καθώς και να αξιώνει από τους προσφέροντες να καταθέτουν πιστοποιητικά άδειας επαγγελματικής δραστηριότητας ή εγγραφής σε μητρώο, προς εξακρίβωση του αν πληρούν τις συγκεκριμένες νόμιμες προδιαγραφές του διαγωνισμού, υποχρεούται δε να απορρίπτει την προσφορά υποψηφίου αναδόχου όταν αυτός δεν διαθέτει την προβλεπόμενη άδεια επαγγελματικής δραστηριότητας ή εγγραφή σε επαγγελματικό μητρώο;

Έχουν τα άρθρα 2 και 46, της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών την έννοια ότι η αναθέτουσα αρχή, σε συμβάσεις επισιτιστικής βοήθειας που υπερβαίνουν τα ποσά των διεθνών σχετικών ορίων, δεν επιτρέπεται να καθορίζει κριτήρια επιλογής που επιβάλλουν σε όλους τους προσφέροντες, ανεξαρτήτως του προηγούμενου τόπου της δραστηριότητάς τους, ήδη κατά την υποβολή των προσφορών να διαθέτουν άδεια ασκήσεως επαγγελματικής δραστηριότητας ή εγγραφή σε επαγγελματικό μητρώο της χώρας στην οποία θα γίνει η παράδοση της επισιτιστικής βοήθειας, ακόμη και αν δεν έχουν ασκήσει μέχρι τότε επαγγελματική δραστηριότητα στην χώρα αυτή;

Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης στο προηγούμενο ερώτημα:

α)    Πρέπει τα άρθρα 2 και 46, της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών να θεωρούνται τόσο σαφείς διατάξεις ώστε να μη δύναται να κατισχύσει αυτών η αρχή της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης;

β)    Έχουν τα άρθρα 2 και 46, της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών την έννοια ότι η τακτική της αναθέτουσας αρχής σε δημόσιο διαγωνισμό για επισιτιστική βοήθεια να επιβάλλει στους προσφέροντες, σύμφωνα με τον νόμο περί τροφίμων, να διαθέτουν ήδη κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς τους άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας πρέπει να εκλαμβάνεται ως πρόδηλη προσβολή των ισχυουσών διατάξεων, ως αμέλεια ή ως παρατυπία, η οποία αποκλείει την επίκληση της αρχής της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης;

____________

1     Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (ΕΕ 2004, L 134, σ. 114).