Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tallinna Ringkonnakohus (Estonia) la 7 ianuarie 2020 – Sotsiaalministeerium/Innove SA

(Cauza C-6/20)

Limba de procedură: estona

Instanța de trimitere

Tallinna Ringkonnakohus

Părțile din procedura principală

Reclamant: Sotsiaalministeerium

Pârâtă: Innove SA

Întrebările preliminare

Articolele 2 și 46 din Directiva 2004/18/CE1 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii trebuie interpretate în sensul că se opun unor dispoziții naționale – precum articolul 41 alineatul (3) din Legea privind achizițiile publice –, care impune autorității contractante ca, atunci când sunt stabilite cerințe legale specifice în ceea ce privește activitățile care se execută în temeiul unui contract de achiziții publice, să indice în anunțul de participare care sunt înregistrările sau autorizațiile de exercitare a activității necesare pentru calificarea ofertantului, să solicite în cadrul anunțului de participare la licitație prezentarea unui certificat de autorizare a exercitării activității sau de înregistrare, în vederea verificării îndeplinirii cerințelor legale speciale și să respingă ofertantul ca fiind necalificat în cazul în care acesta din urmă nu dispune de autorizația de exercitare a activității sau de înregistrarea corespunzătoare?

Articolele 2 și 46 din Directiva 2004/18/CE privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii trebuie interpretate în sensul că se opun ca, în cazul unui contract de achiziționare a unui ajutor alimentar care depășește pragul ce impune o licitație internațională, autoritatea contractantă să stabilească un criteriu de selecție a ofertanților, potrivit căruia toți ofertanții, indiferent de locul în care și-au desfășurat activitatea până la acea dată, trebuie să dispună deja la data depunerii ofertelor de o autorizație de exercitare a activității sau de o înregistrare pe teritoriul țării de acordare a ajutorului alimentar, chiar dacă ofertantul nu a desfășurat până la data respectivă vreo activitate în statul membru respectiv?

În cazul unui răspuns afirmativ la întrebările precedente,

a)    Articolele 2 și 46 din Directiva 2004/18/CE privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii trebuie considerate ca fiind dispoziții atât de clare încât împotriva acestora nu poate fi invocat principiul protecției încrederii legitime?

b)    Articolele 2 și 46 din Directiva 2004/18/CE privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii trebuie interpretate în sensul că o situație în care, în cadrul unei proceduri de licitație publică privind ajutoare alimentare, autoritatea contractantă solicită ofertanților, în temeiul Legii privind produsele alimentare, să dispună deja la data depunerii ofertei de o autorizație de exercitare a activității poate fi considerată o încălcare vădită a dispozițiilor aplicabile, o neglijență sau o neregulă care împiedică invocarea principiului protecției legitime?

____________

1     Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii (JO 2004, L 134, p. 114, Ediție specială 06/vol. 8, p. 116)