Language of document :

Žalba koju je 23. prosinca 2019. podnijela Carmen Liaño Reig protiv rješenja Općeg suda (osmo vijeće) od 24. listopada 2019. u predmetu T-577/17, Liaño Reig protiv SRB-a

(predmet C-947/19 P)

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Žaliteljica: Carmen Liaño Reig (zastupnik: F. López Antón, odvjetnik)

Druga stranka u postupku: Jedinstveni sanacijski odbor (SRB)

Žalbeni zahtjev

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

(i) prihvati ovu žalbu i ukine rješenje Općeg suda (osmo vijeće) od 24. listopada 2019. doneseno u predmetu T-557/17 (Carmen Liaño Reig/Jedinstveni sanacijski odbor) kojim se žaliteljičina tužba Općem sudu proglašava nedopuštenom i nalaže joj se snošenje troškova SRB-a u točkama 1. i 3. izreke rješenja.

(ii) na temelju članka 61. prvog stavka Statuta Suda Europske unije konačno odluči o sporu koji je predmet žaliteljičine tužbe Općem sudu u gore navedenom predmetu prihvaćajući sve zahtjeve koje je žaliteljica istaknula u tužbi podnesenoj Općem sudu ako stanje postupka to dopušta ili da vrati predmet na odlučivanje Općem sudu, a o troškovima odluči naknadno.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

(A) Razlog nedopuštenosti tužbe u pobijanom rješenju koji se temelji na tome da se žaliteljičin zahtjev za djelomično poništenje Odluke o sanaciji ne može odvojiti od drugih elemenata izreke te odluke, a da to ne utječe na njezinu bit.

1. Pravna osnova navedena u točki 40. pobijanog rješenja sadržava nedostatak u obrazloženju.

2. Tvrdnja iz točke 40. pobijanog rješenja pogrešna je i neosnovana jer ne uzima u obzir podatke koji se odnose na iznose instrumenata dopunskog kapitala na koje upućuje članak 6. stavak 1. točka (d) Odluke o sanaciji i konvertiranju u dionice društva Banco Popular.

3. Pobijano rješenje ne uzima u obzir sudsku praksu Suda prema kojoj se izmjena biti akta treba ocijeniti na temelju objektivnog kriterija.

4. Točke 30. i 35. pobijanog rješenja sadržavaju nedostatak u obrazloženju koji se odnosi na navodnu potrebu konverzije svih instrumenata dopunskog kapitala kao nužnog preduvjeta za izvršenje instrumenta sanacije koji se sastoji od prodaje poduzeća.

5. Pobijano rješenje sadržava pogrešku koja se tiče prava jer se temelji na ponudi za kupnju koju je podnijelo društvo Banco de Santander, a koja nije dio dokumentacije koja se nalazi u spisu.

6. Pobijano rješenje sadržava pogrešku koja se tiče prava jer u točkama 31. i 32. ne uzima u obzir tvrdnje žaliteljice u vezi učinkovitosti drugog vrednovanja i ne ocjenjuje dokumentaciju koja se nalazi u spisu i koja podupire njezine tvrdnje.

7. Točka 42. pobijanog rješenja sadržava pogrešku koja se tiče prava jer obrazloženje nema pravnu osnovu.

8. Pobijano rješenje zanemaruje žaliteljičinu tvrdnju koja se odnosi na primjenu članka 21. stavka 1. točke (c) Uredbe u vezi s ispunjenjem zahtjeva odvojivosti zbog čega je obrazloženje u točki 42. pobijanog rješenja pogrešno.

(B) Razlog nedopuštenosti tužbe u pobijanom rješenju koji se temelji na tome da je žaliteljičin zahtjev za djelomično poništenje Odluke o sanaciji protivan načelu jednakog postupanja prema vjerovnicima istog reda.

9. Točke 48. i 51. pobijanog rješenja sadržavaju pogrešku u ocjeni koja se odnosi na žaliteljičine tvrdnje.

10. Točke 45. i 46. pobijanog rješenja sadržavaju pogrešku koja se tiče prava jer neosnovano primjenjuju opće načelo sanacije utvrđeno u članku 15. stavku 1. točki (f) Uredbe na obveznice BPEF-a.

11. Točke 44. do 46. i točka 51. sadržavaju pogrešku koja se tiče prava jer pogrešno primjenjuju načelo jednakog postupanja na obveznice BPEFA-a, a osim toga sadržavaju pogrešku u obrazloženju.

(C) Nedopuštenost zahtjeva za poništenje prvog i drugog vrednovanja u pobijanom rješenju

12. U pobijanom rješenju (t. 55.) nedopuštenost zahtjeva za poništenje prvog i drugog vrednovanja obrazlaže se isključivo nedopuštenošću žaliteljičina zahtjeva za djelomično poništenje Odluke o sanaciji.

(D) Nedopuštenost zahtjeva za naknadu štete u pobijanom rješenju

13. U pobijanom rješenju (t. 66.) nedopuštenost žaliteljičina zahtjeva za naknadu štete obrazlaže se isključivo nedopušćenošću zahtjeva za poništenje koji se odnosi na konverziju obveznica BPEF-a u dionice društva Banco Popular.

____________