Language of document :

2019 m. gruodžio 23 d. Carmen Liaño Reig pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. spalio 24 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) priimtos nutarties byloje T-557/17 Liaño Reig / BPV

(Byla C-947/19)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Apeliantė: Carmen Liaño Reig, atstovaujama advokato F. López Antón

Kita proceso šalis: Bendra pertvarkymo valdyba

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė teismo prašo:

(i) pripažinti šį apeliacinį skundą ir panaikinti 2019 m. spalio 24 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) nutartį byloje Carmen Liaño Reig / Bendra pertvarkymo tarnyba (T-557/17) tiek, kiek ja pripažįstamas Bendrajame Teisme apeliantės pateikto ieškinio nepriimtinumas ir iš jos priteisiamos BPV patirtos bylinėjimosi išlaidos, t. y. atitinkamai nutarties rezoliucinės dalies 1 ir 3 dalis.

(ii) remiantis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto 61 straipsnio pirma pastraipa, jeigu tai leidžia bylos stadija, priimti galutinį sprendimą byloje patenkinant visus apeliantės anksčiau minėtoje byloje Bendrajame Teisme pareikštus reikalavimus, jeigu jis mano, jog toje bylos stadijoje tai galima daryti, arba grąžinti bylą Bendrajam Teismui, kad šis priimtų sprendimą, atidėdamas bylinėjimosi išlaidų klausimo nagrinėjimą.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

A)     Dėl teiginio, kad ieškinys yra nepriimtinas, grindžiamo generalinio advokato išvada, kad apeliantės reikalaujamas dalinis sprendimo dėl pertvarkymo panaikinimas negali būti atskirtas nuo kitų pertvarkymo schemos sudėtinių dalių nepažeidžiant sprendimo dėl pertvarkymo esmės.

1.     Skundžiamos nutarties 40 punkte išdėstytas teisinis pagrindas nėra pakankamai pagrįstas.

2.     Skundžiamos nutarties 40 punkte nurodytas teiginys yra klaidingas ir nepagrįstas, nes nebuvo atsižvelgta į duomenis, susijusius su 2 lygio kapitalo priemonėmis, būtent tomis, kurios numatytos Sprendimo dėl pertvarkymo 6 straipsnio 1 dalies d punkte ir kurios buvo konvertuotos į Banco Popular akcijas.

3.     Skundžiamoje nutartyje neatsižvelgta į Teisingumo Teismo jurisprudenciją, pagal kurią akto esmės pakeitimas turi būti vertinamas remiantis objektyviu kriterijumi.

4.     Skundžiamos nutarties 30 ir 35 punktai nepakankamai motyvuoti, kiek tai susiję su tariamu poreikiu konvertuoti visas 2 lygmens kapitalo priemones ‒ būtina išankstine sąlyga įgyvendinant pertvarkymo priemonę, susijusią su verslo pardavimu.

5.     Skundžiamoje nutartyje padaryta teisės klaida, nes ji grindžiama Banco de Santander pateiktu viešu pasiūlymu, kuris nepatenka į prie šios bylos medžiagos pridėtų dokumentų rinkinį.

6.     Skundžiamoje nutartyje padaryta teisės klaida, nes jos 31 ir 32 punktuose neatsižvelgta į apeliantės argumentus dėl 2 vertinimo veiksmingumo ir neįvertinami prie bylos medžiagos pridėti dokumentai, kurie patvirtina šiuos teiginius.

7.     Skundžiamosios nutarties 42 punkte padaryta teisės klaida dėl nepakankamai nurodytų motyvų.

8.     Skundžiamojoje nutartyje neatsižvelgta į apeliantės argumentą dėl Reglamento 21 straipsnio 1 dalies c punkto, siejamo su atskiriamumo reikalavimo įvykdymu, taikymo, todėl nutarties 42 punktas yra klaidingas.

B)     Dėl pagrindo, susijusios su tuo, kad skundas yra nepriimtinas remiantis tuo, kad skundžiamojoje nutartyje buvo nustatyta, jog sprendimo dėl pertvarkymo dalinis panaikinimas, kurio siekė apeliantė, prieštarauja vienodo požiūrio į kreditorius principui.

9.     Skundžiamosios nutarties 48 ir 51 punktuose padaryta apeliantės argumentų vertinimo klaida.

10.     Skundžiamosios nutarties 45 ir 46 punktuose Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, kadangi juose, kiek tai susiję su BPEF obligacijomis, netinkamai pritaikė Reglamento Nr. 806/2014 15 straipsnio 1 dalies f punkte įtvirtintą bendrąjį pertvarkymo principą.

11.     Skundžiamosios nutarties 44–46 ir 51 punktuose Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, nes, kiek tai susiję su BPEF obligacijomis, klaidingai pritaikė vienodo požiūrio principą, be to pasirėmė klaidingais motyvais.

C)     Dėl reikalavimo panaikinti 1 ir 2 vertinimus priimtinumo

12.     Skundžiamoje nutartyje (55 punktas) reikalavimo panaikinti 1 ir 2 vertinimus atmetimas motyvuojamas vien tik tuo, kad buvo atmestas apeliantės reikalavimas iš dalies panaikinti sprendimą dėl pertvarkymo.

D)     Dėl kompensacijos prašymo nepriimtinumo

13.     Skundžiamoje nutartyje (66 punktas) apeliantės kompensacijos prašymo atmetimas motyvuojamas vien tik tuo, kad buvo atmestas prašymas panaikinti BPEF obligacijų konvertavimą į Banco Popular akcijas.

____________