Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale di Potenza (Itálie) dne 26. července 2019 – OM v. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca a další

(Věc C-569/19)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Tribunale di Potenza

Účastníci původního řízení

Žalobce: OM

Žalovaní: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri

Usnesením ze dne 7. listopadu 2019 prohlásil Soudní dvůr (devátý senát) žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podanou Tribunale di Potenza za zjevně nepřípustnou.

____________