Language of document :

A Tribunale di Potenza (Olaszország) által 2019. július 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – OM kontra Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca és társai

(C-569/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunale di Potenza

Az alapeljárás felei

Felperes: OM

Alperesek: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri

A Bíróság (kilencedik tanács) 2019. november 7-i végzésével a Tribunale di Potenza által előterjesztett előzetes döntéshozatal iránti kérelmet nyilvánvalóan elfogadhatatlannak nyilvánította.

____________