Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Potenza (Taliansko) 26. júla 2019 – OM/Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca a i.

(vec C-569/19)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale di Potenza

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: OM

Žalovaní: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri

Uznesením zo 7. novembra 2019 Súdny dvor (deviata komora) vyhlásil návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Potenza, za zjavne neprípustný.

____________