Language of document :

2020 m. sausio 17 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Švedijos Karalystė

(Byla C-22/20)

Proceso kalba: švedų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama E. Manhaeve, C. Hermes, E. Ljung Rasmussen ir K. Simonsson

Atsakovė: Švedijos Karalystė

Ieškovės reikalavimai

Konstatuoti, kad Švedijos Karalystė neįvykdė įsipareigojimų pagal Europos Sąjungos sutarties 4 straipsnio 3 dalį, nes nepateikė Komisijai informacijos, reikalingos įvertinti teiginių teisingumą, kad Habo ir Töreboda aglomeracijos atitinka 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvoje 91/271/EEB dėl miesto nuotėkų valymo1 nustatytus reikalavimus.

Konstatuoti, kad Švedijos Karalystė neįvykdė įsipareigojimų pagal Direktyvos 91/271/EEB 4 straipsnį, siejamą su jos 10 ir 15 straipsniais, nes neužtikrino, kad pagal direktyvoje nustatytus reikalavimus, prieš išleidžiant miesto nuotėkas iš Lycksele, Malå, Mockfjärd, Pajala, Robertsfors ir Tänndalen aglomeracijų, joms būtų taikomas antrinis arba jam prilygstantis valymas.

Konstatuoti, kad Švedijos Karalystė neįvykdė įsipareigojimų pagal Direktyvos 91/271/EEB 5 straipsnį, siejamą su jos 10 ir 15 straipsniais, nes neužtikrino, kad pagal direktyvoje nustatytus reikalavimus, prieš išleidžiant miesto nuotėkas iš Borås, Skoghall, Habo ir Töreboda aglomeracijų, jos būtų valomos pagal griežtesnius negu aprašyta šios direktyvos 4 straipsnyje reikalavimus.

Priteisti iš Švedijos Karalystės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pagal Tarybos direktyvos 91/271/EEB 4 straipsnio 1 dalį valstybės narės užtikrina, kad miesto nuotėkoms iš tam tikro dydžio aglomeracijų, prieš jas išleidžiant į vandens telkinius, būtų taikomas antrinis arba jam prilygstantis valymas.

Be to, pagal direktyvos 5 straipsnį valstybės narės privalo užtikrinti, kad miesto nuotėkos iš tam tikro dydžio aglomeracijų, prieš jas išleidžiant į jautrias zonas, būtų valomos pagal griežtesnius negu aprašyta 4 straipsnyje reikalavimus.

Direktyvos 4 straipsnio 3 dalyje, siejamoje su jos I priedo B.2 punktu ir 1 lentele (taip pat direktyvos 5 straipsnio 3 dalyje, siejamoje su jos I priedo B.3 punktu ir 2 lentele, dėl išleidimo iš aglomeracijų, turinčių daugiau kaip 10 000 gyventojų ekvivalentų, atvejų), nustatyti išvalytų nuotėkų išleidimui taikomi reikalavimai (toliau – išleidimo reikalavimai). Kiek tai svarbu šioje byloje, minėtuose reikalavimuose nustatytos ribinės biocheminio deguonies suvartojimo (BDS), cheminio deguonies suvartojimo (ChDS) ir azoto vertės.

Direktyvos 15 straipsnyje, siejamame su jos I priedo D punktu, nurodytos stebėjimo ir išleidimo reikalavimų laikymosi vertinimo sąlygos. Šiose sąlygose nustatytas metinių mėginių kiekis ir mėginių ėmimo intervalai (toliau – kontrolės sąlygos).

Direktyvos 10 straipsnyje nustatyti įrenginių, pastatytų taip, kad atitiktų išleidimo reikalavimus, suprojektavimui, pastatymui, eksploatavimui ir prižiūrėjimui taikomi reikalavimai.

Komisija, įvertinusi Švedijos pateiktą informaciją, mano, kad Švedija nevykdo direktyvos 4 straipsnyje, siejamame su jos 10 ir 15 straipsniais, nustatytų reikalavimų dėl šešių aglomeracijų tiek, kiek neįvykdyti išleidimo reikalavimai ir (arba) kontrolės sąlygos.

Komisija, įvertinusi Švedijos pateiktą informaciją, taip pat mano, kad Švedija nevykdo direktyvos 5 straipsnyje, siejamame su jos 10 ir 15 straipsniais, nustatytų reikalavimų dėl kitų keturių aglomeracijų tiek, kiek neįvykdyti išleidimo reikalavimai.

Švedija tvirtina, kad, kiek tai susiję su dviem aglomeracijomis, azoto išleidimo reikalavimai yra įvykdyti natūralios išlikos pagrindu. Tačiau Švedija Komisijai nepateikė informacijos, reikalingos įvertinti Švedijos teiginių apie natūralios išlikos mastą ir tokiu būdu įvykdomų direktyvoje nustatytų reikalavimų dėl azoto pašalinimo tikslumui. Komisija mano, kad taip Švedija pažeidė ESS 4 straipsnio 3 dalyje įtvirtintą lojalaus bendradarbiavimo principą.

____________

1 OL L 135, 1991, p. 40; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 2 t., p. 26.