Language of document :

Преюдициално запитване от Amtsgericht Hamburg (Германия), постъпило на 13 ноември 2019 г. — XY/KLM Cityhopper BV

(Дело C-829/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Amtsgericht Hamburg

Страни в главното производство

Ищец: XY

Ответник: KLM Cityhopper BV

С определение на Съда от 17 януари 2020 г. делото е заличено от регистъра на Съда.

____________