Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Amtsgericht Hamburg (Tyskland) den 13. november 2019 – XY mod KLM Cityhopper BV

(Sag C-829/19)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Amtsgericht Hamburg

Parter i hovedsagen

Sagsøger: XY

Sagsøgt: KLM Cityhopper BV

Sagen blev ved Domstolens kendelse af 17 januar 2020 slettet fra Domstolens register.

____________