Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 13. novembrī iesniedza Amtsgericht Hamburg (Vācija) – XY/KLM Cityhopper BV

(Lieta C-829/19)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Amtsgericht Hamburg

Pamatlietas puses

Prasītājs: XY

Atbildētāja: KLM Cityhopper BV

Ar Tiesas 2020. gada 17. janvāra rīkojumu lieta tika izslēgta no Tiesas reģistra.

____________