Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Hamburg (Nemecko) 13. novembra 2019 – XY/KLM Cityhopper BV

(vec C-829/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Amtsgericht Hamburg

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: XY

Žalovaná: KLM Cityhopper BV

Vec bola uznesením Súdneho dvora zo 17. januára 2020 vymazaná z registra Súdneho dvora.

____________