Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Hamburg (Nemčija) 13. novembra 2019 – XY/KLM Cityhopper BV

(Zadeva C-829/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Amtsgericht Hamburg

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: XY

Tožena stranka: KLM Cityhopper BV

Zadeva je bila s sklepom Sodišča z dne 17. januarja 2020 izbrisana iz vpisnika Sodišča.

____________