Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Amtsgericht Hamburg (Tyskland) den 13 november 2019 – XY mot KLM Cityhopper BV

(Mål C-829/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Amtsgerichts Hamburg

Parter i det nationella målet

Kärande: XY

Svarande: KLM Cityhopper BV

Domstolen beslutade den 17 januari 2020 att skriva av målet.

____________