Language of document :

A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2019. december 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Ministero della Giustizia, a hivatalban lévő miniszter személyében kontra GN

(C-914/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Consiglio di Stato

Az alapeljárás felei

Fellebbező: Ministero della Giustizia, a hivatalban lévő miniszter személyében

Ellenérdekű fél: GN

Beavatkozó felek: HM, JL, JJ

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Ellentétes-e az Európai Unió Alapjogi Chartájának 21. cikkével, az EUMSZ 10. cikkel és a 2000. november 27 i 2000/78/EK tanácsi irányelv1 6. cikkével – abban a részükben, amelyben a foglalkoztatáshoz való hozzájutás terén tiltják az életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetést – az, ha valamely tagállam a közjegyzői hivatás gyakorlását korhatárhoz köti?

____________

1 A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelv (HL 2000. L 303., 16. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 4. kötet, 79. o.)