Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Consiglio di Stato (Italia) la 12 decembrie 2019 – Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t./GN

(Cauza C-914/19)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Consiglio di Stato

Părțile din procedura principală

Reclamant: Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t.

Pârât: GN

Cu participarea: HM, JL, JJ

Întrebarea preliminară

Articolul 21 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, articolul 10 TFUE și articolul 6 din Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 20001 , în măsura în care interzic discriminarea pe motive de vârstă pentru accesul la muncă, se opun ca un stat membru să poată impune o limită de vârstă pentru accesul la profesia de notar?

____________

1     Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă (JO 2000, L 303, p. 16, Ediție specială, 05/vol. 6, p. 16).