Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Audiencia Provincial de Barcelona (Španělsko) dne 3. prosince 2019 – Sumal, S.L., v. Mercedes Benz Trucks España, S.L.

(Věc C-882/19)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Audiencia Provincial de Barcelona

Účastnice původního řízení

Odvolatelka: Sumal, S.L.

Žalovaná a odpůrkyně v odvolacím řízení: Mercedes Benz Trucks España, S.L.

Předběžné otázky

A)    Odůvodňuje doktrína hospodářské jednoty, která plyne z judikatury Soudního dvora Evropské unie, rozšíření odpovědnosti mateřské společnosti na dceřinou společnost, nebo se tato doktrína vztahuje pouze na rozšíření odpovědnosti dceřiných společností na mateřskou společnost?

B)    Má se rozšíření pojmu hospodářské jednoty uskutečnit v rámci vztahů uvnitř skupiny výlučně na základě faktorů kontroly, nebo lze vycházet i z jiných kritérií, mimo jiné ze skutečnosti, že dceřiná společnost mohla mít z protiprávního jednání prospěch?

C)    V případě připuštění možnosti rozšířit odpovědnost mateřské společnosti na dceřinou společnost, za jakých podmínek je rozšíření možné?

D)    V případě kladné odpovědi na předchozí otázky a přijetí rozšíření odpovědnosti za jednání mateřských společností na dceřiné společnosti, je v souladu s uvedenou doktrínou Společenství vnitrostátní právní úprava, jako je čl. [71 odst. 2] Ley de Defensa de la Competencia (zákon o ochraně hospodářské soutěže), který stanoví možnost rozšířit odpovědnost dceřiné společnosti na mateřskou společnost pouze za předpokladu, že mateřská společnost vykonává kontrolu nad dceřinou společností?

____________