Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Audiencia Provincial de Barcelona (Spania) la 3 decembrie 2019 – Sumal, S.L./Mercedes Benz Trucks España, S.L.

(Cauza C-882/19)

Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Audiencia Provincial de Barcelona

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Sumal, S.L.

Pârâtă: Mercedes Benz Trucks España, S.L.

Întrebările preliminare

A)    Teoria unității economice care emană din jurisprudența Curții justifică extinderea răspunderii societății-mamă la filiala ei sau teoria respectivă se aplică numai pentru a extinde răspunderea filialelor la societatea mamă?

B)    Extinderea noțiunii de „unitate economică” trebuie realizată în contextul relațiilor din cadrul grupului, luând în considerare exclusiv factori de control, sau se poate întemeia și pe alte criterii, printre care faptul că filiala a putut beneficia de pe urma încălcărilor?

C)    În cazul admiterii posibilității de extindere a răspunderii societății-mamă la filiala sa, care ar fi condițiile în care aceasta s ar putea realiza?

D)    În cazul în care răspunsul la întrebările anterioare este în favoarea acceptării extinderii răspunderii la filiale pentru acțiunile societăților-mamă, ar fi compatibilă cu această jurisprudență comunitară o normă națională precum articolul [71 alineatul 2] din Legea privind protecția concurenței, care prevede numai posibilitatea de a extinde răspunderea filialei la societatea-mamă, cu condiția să existe o situație de control al societății-mamă asupra filialei?

____________