Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht (Německo) dne 29. listopadu 2019 – Deutsche Umwelthilfe eV v. Spolková republika Německo

(Věc C-873/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Deutsche Umwelthilfe eV

Žalovaná: Spolková republika Německo

Vedlejší účastnice: Volkswagen AG

Předběžné otázky

1.    Musí být čl. 9 odst. 3 Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí uzavřené dne 25. června 1998 v Aarhusu a schválené jménem Evropského společenství rozhodnutím Rady 2005/370/ES ze dne 17. února 20051 ve spojení s článkem 47 Listiny základních práv Evropské unie vykládán v tom smyslu, že sdružení na ochranu životního prostředí musí mít v zásadně možnost napadnout u soudu rozhodnutí, které – možná v rozporu s čl. 5 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla2 – povoluje výrobu osobních motorových vozidel s naftovými motory vybavenými odpojovacím zařízením?

2.    V případě kladné odpovědi na první otázku:

a)    Musí být čl. 5 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla vykládán v tom smyslu, že měřítkem pro otázku potřeby odpojovacího zařízení z důvodu ochrany motoru proti poškození nebo poruše a bezpečného provozu vozidla je v zásadě současná úroveň stavu techniky ve smyslu technicky možného v okamžiku udělení ES schválení typu?

b)    Je nutno – kromě úrovně stavu techniky – přihlédnout také k dalším okolnostem, které mohou vést k přípustnosti odpojovacího zařízení, ačkoliv „potřeba“ tohoto zařízení by podle současné úrovně stavu techniky nebyla oprávněná ve smyslu čl. 5 odst. 2 druhé věty písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla?

____________

1     Rozhodnutí Rady ze dne 17. února 2005 o uzavření Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí jménem Evropského společenství (Úř. věst. 2005, L 124, s. 1).

2     Úř. věst. 2007, L 171, s. 1.