Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 29. studenoga 2019. uputio Schleswig-Holsteinischen Verwaltungsgericht (Njemačka) – Deutsche Umwelthilfe eV protiv Bundesrepublik Deutschland

(predmet C-873/19)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Deutsche Umwelthilfe eV

Tuženik: Bundesrepublik Deutschland

Intervenijent: Volkswagen AG

Prethodna pitanja

Treba li članak 9. stavak 3. Konvencije o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša koja je potpisana 25. lipnja 1998. u Århusu i u ime Zajednice odobrena Odlukom Vijeća 2005/370/EZ od 17. veljače 2005.1 , u vezi s člankom 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima tumačiti na način da udruge za zaštitu okoliša načelno moraju imati mogućnost pred sudom pobijati odluku kojom se dopušta proizvodnja dizelskih osobnih automobila s ugrađenim poremećajnim uređajima, što može biti protivno članku 5. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2007. o homologaciji tipa motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) i pristupu podacima za popravke i održavanje vozila2 ?

2.    U slučaju potvrdnog odgovora na prvo pitanje:

(a)    Treba li članak 5. stavak 2. Uredbe br. 715/2007 tumačiti na način da je mjerilo koje se odnosi na pitanje nužnosti poremećajnog uređaja radi zaštite motora od oštećenja ili od prometne nezgode i radi sigurnog djelovanja vozila u načelu trenutačna razina tehničkog razvoja u smislu onoga što je tehnički izvedivo u trenutku dodjele EZ homologacije tipa?

(b)    Treba li osim razine tehničkog razvoja uzeti u obzir druge okolnosti koje mogu dovesti do dopuštenosti poremećajnog uređaja, iako sam taj poremećajni uređaj s obzirom na trenutačnu razinu tehničkog razvoja o kojoj je riječ nije „opravdan” u smislu članka 5. stavka 2. druge rečenice točke (a) Uredbe br. 715/2007?

____________

1     Odluka Vijeća od 17. veljače 2005. o zaključivanju, u ime Europske zajednice, Konvencije o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (SL 2005., L 124, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 3., str. 10.)

2     SL. 2007., L 171, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 30., str. 284.)