Language of document :

A Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht (Németország) által 2019. november 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Deutsche Umwelthilfe eV kontra Bundesrepublik Deutschland

(C-873/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht

Az alapeljárás felei

Felperes: Deutsche Umwelthilfe eV

Alperes: Bundesrepublik Deutschland

Beavatkozó fél: Volkswagen AG

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, Aarhusban 1998. június 25-én aláírt, az Európai Közösség nevében a 2005. február 17-i 2005/370/EK tanácsi határozattal1 jóváhagyott egyezménynek az Európai Unió Alapjogi Chartája 47. cikkének összefüggésében értelmezett 9. cikkének (3) bekezdését, hogy a környezetvédelmi egyesületeknek főszabály szerint lehetővé kell tenni az olyan határozat bíróság előtti megtámadását, amellyel a hatástalanító berendezéssel rendelkező dízelüzemű személygépjárművek gyártását – a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló, 2007. június 20-i 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet2 5. cikke (2) bekezdésének esetleges megsértésével –jóváhagyják?

Az első kérdésre adott igenlő válasz esetén:

a)    Úgy kell-e értelmezni a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló, 2007. június 20-i 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkének (2) bekezdését, hogy azon kérdés tekintetében, hogy a hatástalanító berendezés használata a motor sérülés vagy baleset elleni védelme és a jármű biztonságos üzemeltetése szempontjából indokolt-e, alapvetően a technikának – az EK-típusjóváhagyás megadásának időpontjában fennálló műszaki megvalósíthatóság szerinti – aktuális állása az irányadó?

b)    A technika állásán kívül más olyan körülményeket is figyelembe kell-e venni, amelyek a hatástalanító berendezés megengedhetőségéhez vezethetnek, miközben az a technika mindenkori aktuális állása alapján a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló, 2007. június 20-i 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikke (2) bekezdése második mondatának a) pontja értelmében nem „indokolt”?

____________

1 A környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló egyezménynek az Európai Közösség nevében való megkötéséről szóló, 2005. február 17-i tanácsi határozat (HL 2005. L 124., 1. o.)

2 HL 2007. L 171., 1. o.